Business consulting

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy polską firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze oraz szkoleniowe, dedykowane do średnich i dużych firm działających na rynku polskim. Naszą misją jest wsparcie właścicieli w rozwoju i zwiększaniu rynkowej wartości zarządzanych biznesów, poprzez budowę zdrowych firm o wysokiej skuteczności i konkurencyjności działania. Nasza wiedza i praktyczne kompetencje eksperckie koncentrują się na obszarach zarządzania, strategii, integracji organizacji, komunikacji, rozwoju kompetencji kadr kierowniczych, budowy skutecznych zespołów, sukcesji oraz zarządzania zmianami. Zespół Navigator Business Consulting tworzą doświadczeni profesjonaliści i praktycy biznesu, którzy przez wiele lat zdobywali doświadczenie kierując polskimi i zagranicznymi firmami oraz rozwijając kompetencje w zakresie skutecznej organizacji i zarządzania. Dzięki temu łączymy głęboką i wszechstronną wiedzę oraz praktyczne polskie i międzynarodowe doświadczenia w zakresie zarządzania, dogłębne zrozumienie realiów transformacji polskiej gospodarki oraz kompetencje w dziedzinie prowadzenia biznesu,  komunikacji i przywództwa. Poprzez praktyczne doradztwo, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, szkolenia, pracę z zespołami oraz pracę indywidualną umożliwiamy naszym klientom – przedsiębiorcom, zarządom, kadrom zarządczym i kierowniczym – budować  skutecznie funkcjonujące organizacje. Dzięki temu mogą oni osiągać cele zawodowe i osobiste oraz zwiększać wartość prowadzonych przez siebie firm. Pracując z nami klienci budują zdrowe organizacje, rozwijają kompetencje pracowników, stając się współautorami najlepszych rozwiązań dla swoich organizacji, czyniąc to przy poszanowaniu priorytetów życiowych i celów osobistych.  

CO ZYSKUJĄ KLIENCI?

Poprzez praktyczne doradztwodzielenie się wiedzą i doświadczeniemszkolenia, pracę z zespołami oraz pracę indywidualną umożliwiamy naszym klientom: przedsiębiorcom, zarządom, kadrom zarządczym i kierowniczym budować skutecznie funkcjonujące organizacje. Dzięki temu mogą oni osiągać cele zawodowe i osobiste oraz zwiększać wartość prowadzonych przez siebie firm. Pracując z nami klienci budują zdrowe organizacje, rozwijają kompetencje pracowników, stając się współautorami najlepszych rozwiązań dla swoich organizacji, czyniąc to przy poszanowaniu priorytetów życiowych i celów osobistych. Korzystając z naszego bogatego i praktycznego doświadczenia zarządczego i biznesowego, nasi klienci mogą koncentrować się na osiąganiu wymiernych wyników przez swoje firmy, przy jednoczesnym dogłębnym zrozumieniu, jak w najpełniejszym stopniu wykorzystać potencjał ludzki swojej organizacji oraz zrozumieć indywidualne potrzebyoczekiwania oraz czynniki motywujące poszczególne osoby: właścicieli, kadry zarządcze i kierownicze oraz pracowników niższego szczebla – w celu realizacji wspólnych celów firmy.  

STRATEGIA


Podstawowy zakres usług:
 • Budowa i wdrażanie strategii biznesowych
 • Strategia nadzoru właścicielskiego
 • Analizy rynkowe i strategiczne
 • Plany restrukturyzacje i optymalizacja kosztów
 • Biznes plany
Dostarczamy odpowiedzi na kluczowe pytania:
 • W jakim kierunku rozwijać firmę i czym kierować się przy opracowywaniu strategii?
 • Jakie są misja działania i wizja rozwoju mojej firmy? Jakie miary realizacji strategii zastosować do monitorowania jej rozwoju?
 • Jak zorganizować wewnątrz firmę, aby działała najskuteczniej? Jakie zasady postępowania są dla nas najlepsze?
 • Jak można poprawiać procesy wewnątrz firmy, aby wzmacniały przewagę konkurencyjną prowadzonej działalności? Które z nich są dla nas kluczowe? Jak to zrobić?
 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I PROJEKTAMI


Podstawowy zakres usług:
 • Integracja organizacyjna w projektach fuzji i przejęć (post-merger integration)
 • Zarządzanie projektami i zmianą organizacyjną
Dostarczamy odpowiedzi na kluczowe pytania:
 • Jak pogodzić konieczność zmian narzędzi i sposobu organizacji pracy z zapewnieniem ciągłości działania?
 • W jaki sposób przemienić pracowników w aktywnych współautorów wdrażanych rozwiązań optymalizacyjnych?
 

EFEKTYWNOŚĆ BIZNESU


Podstawowy zakres usług:
 • Zarządzanie przez cele
 • Budżetowanie
 • Prognozowanie wyników finansowych
 • Informacja zarządcza (sprawozdawczość)
 • Alokacja i kalkulacja kosztów
 • Procedury zakupowe
Dostarczamy odpowiedzi na kluczowe pytania:
 • W jaki sposób przełożyć strategie działania na poziomy taktyczne i operacyjne?
 • Jak dostarczyć na czas wiarygodne i rzetelne informacje dla potrzeb podejmowania decyzji?
 • Jak zapewnić efektywne gospodarowanie środkami w firmie?
 

ROZWÓJ FIRMY


Podstawowy zakres usług:
 • Optymalizacja (zwiększanie) marży
 • Strategie kształtowania cen (pricing)
 • Zwiększanie efektywności procesów sprzedażowych
 • Zarządzanie kanałami sprzedaży
 • Zarządzanie marką
 • Segmentacja klienta
Dostarczamy odpowiedzi na kluczowe pytania:
 • W jaki sposób docierać do klienta z oferowanymi produktami/ usługami?
 • Jak wykorzystać sytuację rynkową do maksymalizacji zwrotu z zaangażowanych środków?
 • Jak różnicować ofertę i poziom obsługi względem różnych rodzajów klienta?
 • Jaki jest pożądany wizerunek firmy/ produktu, usługi i jak go kształtować?
 • Jak najefektywniej zorganizować i monitorować działania oraz nakłady związane z marketingiem i sprzedażą?
   

JAK PRACUJEMY?

 

DORADZTWO (KONSULTING)


W projektach typu doradczego (konsultingowego), działając na rzecz i w interesie klienta, prowadzimy prace, których celem jest przygotowanie i zaprezentowanie rekomendacji oraz wskazówek, dotyczących optymalnego postępowania w danej sytuacji czy też zalecanych działań do podjęcia, które naszym zdaniem będą adresowały potrzeby klienta.  

WARSZTATY I SZKOLENIA


W trakcie prac warsztatowo-szkoleniowych, w zależności od oczekiwań klienta: (a) pomagamy pracownikom firmy lub jej gronu kierowniczemu czy zarządczemu wypracować własne rozwiązania, najlepiej odpowiadające potrzebom ich organizacji. Pracując w taki sposób wspomagamy zespół dzieląc się wiedzą ekspercką oraz odpowiadając za skuteczność procesu zespołowego; (b) przekazujemy wiedzę i doświadczenia zespołowi klienta, który następnie wykorzystuje ją do osiągania celów swojej firmy czy zespołu.  

TYMCZASOWY OUTSOURCING


W sytuacjach wyjątkowych spowodowanych zdarzeniami losowymi i/lub przejściowymi trudnościami w pozyskaniu pracowników o brakujących kompetencjach oddelegowujemy do prac u klienta doświadczonych i kompetentnych konsultantów do wykonywania zdań i czynności operacyjnych. Niejednokrotnie współpraca ta przybiera charakter shadow management. W rezultacie za pomocą codziennej obserwacji zachowań konsultantów następuje transfer wiedzy do organizacji klienta i uzupełnienie praktycznych kompetencji.      
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Doświadczenie

Transakcje

Rozwiń wszystkie Zwiń

Rozwiń wszystkie Zwiń

Rozwiń wszystkie Zwiń

Rozwiń wszystkie Zwiń

BRANŻE

Rozwiń wszystkie Zwiń

Kontakt