Obowiązki informacyjne

Raportowanie okresowe spółek na GPW w 2021 r. – raport Navigator Capital Group

17.03.2021

Zapraszamy do lektury Raportu Navigator Capital Group pt. „Raportowanie okresowe spółek na GPW w 2021 r.”.
To kolejny rok, w którym dokonaliśmy dokładnej analizy podejścia emitentów z GPW do publikowania  raportów okresowych. Oprócz samego badania dotyczącego stricte roku 2021 posłużyliśmy się także porównaniem zachowania spółek z praktyką zaobserwowaną w roku 2020. Dodatkowym elementem jakiemu postanowiliśmy się przyjrzeć jest rozkład deklarowanych dat publikacji raportów okresowych przez spółki należące do dwunastu indeksów sektorowych istniejących jak polskiej giełdzie. Ponadto, sprawdziliśmy jak spółki z indeksów WIG, WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 wypadają na tle szerokiego rynku w zakresie terminu publikacji raportów rocznych.

W Raporcie znajdą Państwo również odpowiedzi na następujące pytania:
Czy raporty okresowe Państwa Spółki zostaną upublicznione w 2021 r. szybciej czy też później od innych spółek z GPW?
W jakim terminie emitenci upublicznili daty publikacji raportów okresowych w 2021 r.?
Jakie są maksymalne daty publikacji raportów okresowych w 2021 r.?
Czy spółki w 2021 r. zamierzają przekazać poszczególne raporty okresowe przeciętnie szybciej czy później niż w 2020 r.? Czy są widoczne jakieś tendencje?
Które spółki się wyróżniły?
Dlaczego Spółki o większej kapitalizacji przekazują raporty roczne szybciej niż mniejsi emitenci ?
Jakie są przedziały dat publikacji raportów okresowych w przypadku spółek należących do danego indeksu sektorowego?
O jakich rekomendacjach ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 należy w szczególności pamiętać w związku z publikacją raportów okresowych?

 Pełny raport do pobrania:

Dodatkowo zapraszamy do lektury artykułu zawierającego wypowiedzi Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu ECM w Navigator Capital Group, pt. “Spółki z GPW podają wyniki coraz później”, opublikowanego w dniu 17.03.2021 r. w dzienniku Parkiet.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl


Raportowanie okresowe spółek na NewConnect w 2020 r. – raport Navigator Capital Group

31.03.2020

Zapraszamy do lektury Raportu Navigator Capital Group pt. „Raportowanie okresowe spółek na NewConnect 2020”.
Kolejny rok z rzędu dokonaliśmy analizy podejścia emitentów z NewConnect do momentu publikacji raportów okresowych. Oprócz badania dotyczącego stricte roku 2020 r. dokonaliśmy również analizy segmentów rynku NewConnect pod kątem przeciętnego (wg mediany) zadeklarowanego terminu przekazania raportu rocznego za 2019 r.

W Raporcie znajdą Państwo również odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

W jakim terminie emitenci upublicznili daty publikacji raportów okresowych w 2020 r.?
Jakie są maksymalne daty publikacji raportów okresowych w 2020 r.?
Jakie są przeciętne deklarowane daty publikacji raportów okresowych w 2020 r.?
Jakie terminy publikacji raportu rocznego deklarują spółki z poszczególnych segmentów NewConnect (NC ALERT, NC FOCUS, NC BASE) Czy są widoczne jakieś zależności?

Zapraszamy do lektury!

Pełny raport do pobrania:

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl


Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

27.12.2019

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2020 r. na rynku regulowanym GPW:

– raport roczny za 2019 – 30.04.2020

– raport za  I kwartał 2020 –  01.06.2020

– raport półroczny za I pół. 2020 – 30.09.2020

– raport za III kwartał 2020 – 30.11.2020

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2020 r. na rynku NewConnect:

– raport za IV kwartał 2019 – 14.02.2020*

– raport za  I kwartał 2020–  15.05.2020

– raport roczny za 2019 – 01.06.2020*

– raport za II kwartał 2020 – 14.08.2020

– raport za III kwartał 2020 – 16.11.2020

* Spółki notowane na NewConnect, które nie chcą publikować raportu za IV kw. 2019 r. muszą przyspieszyć termin publikacji raportu rocznego za 2019 r. – wówczas max termin publikacji raportu rocznego za 2019 r. przypada na 20.03.2020 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2020 r. w ASO Catalyst:

– raport roczny za 2019 – 01.06.2020

– raport półroczny za I pół. 2020 –  30.09.2020

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl


Strona