Dokumenty DMN

Oferty

Analizy

Publikacje Handlowe

Memoranda informacyjne

Prospekty

Dokumenty

Zarząd DM Navigator

Rada Nadzorcza DM Navigator

Adekwatność kapitałowa

W związku z wymogami Rozporządzenia CRR w zakresie ujawnień związanych z adekwatnością kapitałową Zarząd Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. wskazuje iż od dnia 1 stycznia 2014 stosuje zasady Rozporządzenia CRR w tym zakresie do nowego reżimu prawnego. Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej zostały pokazane w nowym układzie , zachowując jednocześnie zakres ujawnień obowiązujący zgodnie z szczegółowymi zasadami rachunkowości dla domów maklerskich, pokazując kształtowanie się adekwatności kapitałowej w ujęciu średniomiesięcznym.

1. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2020 roku wynosił 1 660 071,24 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku za rok 2019), w tym kapitał podstawowy wynosił 1 595 279,20 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie funduszy własnych( pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2020 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

2. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2019 roku wynosił 1 595 279,20 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku za rok 2019), w tym kapitał podstawowy wynosił 1 595 279,20 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie funduszy własnych( pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2019 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

3. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2018 roku wynosił 1 499 050,17 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 499 050,17 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2018 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

4. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2017 roku wynosił 1 385 544,38 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 385 544,38 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2017 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

5. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2016 roku wynosił 1 327 892,34 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 327 892,34 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów ( pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

6. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2015 roku wynosił 1.055.736,46 PLN, w tym kapitał własny wynosił 1.055.736,46 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych wynosiły w roku 2015 odpowiednio: miesiąc styczeń 824.161,14 PLN w tym kapitał podstawowy Tier 824161,14; miesiąc luty 824.161,14 w tym kapitał podstawowy Tier I 824161,14 PLN; miesiąc marzec 824161,14 w tym kapitał podstawowy 824.161,14 PLN; miesiąc kwiecień 824161,14 w tym kapitał podstawowy 824.161,14 PLN; miesiąc maj 824.161,14 w tym kapitał podstawowy 824.161,14 PLN; miesiąc czerwiec 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc lipiec 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc sierpień 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc wrzesień 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc październik 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN ; miesiąc listopad 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46; miesiąc grudzień 1.0557.36,46 PLN w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN.

Wymóg kapitałowy – poziom ekspozycji na ryzyko (PLN)Na 31.12.2020Na 31.12.2019Na 31.12.2018Na 31.12.2017Na 31.12.2016Na 31.12.2015
Ryzyko kredytowe2 574 828,861 188 844,87724 057,66336 455394 776615 000
Przekroczenie limitu koncentracji00 00 00
Ryzyko operacyjne000 00 0
Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich203 136,55110 469,8790 568,75 67 96589.495 89.495
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko2 574 828,861 380 873,381 132 109,38849 5651 092 4111 118 688

Zarząd Domu Maklerskiego Navigator S.A. informuje, iż nie stosuje zmiennych składników wynagrodzeń.

Sprawozdania finansowe