Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Bezpłatne narzędzie diagnozujące KSEF - WYPEŁNIJ ANKIETĘ I ODBIERZ RAPORT!

BUDOWANIE STRATEGII

Od 1 lipca 2024 roku zasady wystawiania faktur sprzedaży, obieg faktur zakupowych, realizacja przelewów dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zmienią się w radykalny sposób. Kluczową zmianą będzie pełna elektronizacja fakturowania sprzedaży w obrocie gospodarczym, pomiędzy podmiotami posiadającymi miejsce prowadzenia działalności na terenie Polski. Pełna, tzn. obowiązkowa dla wszystkich podatników VAT, niezależnie od skali prowadzonej działalności.
Dostosowanie się firm do wymogów KSeF to obowiązek nałożony przez Ministerstwo Finansów, który już powinien spędzać sen z powiek głównym księgowym i dyrektorom finansowym, tym skuteczniej, im większa jest skala działania firmy oraz poziom skomplikowania procesów fakturowania sprzedaży, obiegu faktur zakupu czy też wykorzystywanych automatyzacji procesowych w ramach systemów ERP, narzędzi typu RPA (eng.: Robotic Process Automation), EDI (eng.: Electronic Data Interchange), itp.
Diagnoza gotowości do KSeF
wypełnij ankietę i odbierz raport

DOSTOSOWANIE SIĘ DO KSEF TO WIĘCEJ NIŻ ZMIANA PRZEPISÓW PODATKOWYCH CZY ZMIANA INFORMATYCZNA:

  1. Dostosowanie się do KSeF to spełnienie nowych wymogów prawnych, tzn. wynika ono ze zmian w obowiązujących przepisach, ale skutki tego dostosowania dotyczą znacznie szerszego zakresu zagadnień niż wyłącznie nowe przepisy podatkowe. DOSTOSOWANIE DO KSEF NIE JEST ZATEM WYŁĄCZNIE ZMIANĄ RELACJI Z APARATEM SKARBOWYM.

  2. Dostosowanie się do wymaga dostosowania funkcjonalności lub nawet architektury wykorzystywanych systemów informatycznych, lecz NIE JEST TO WYŁĄCZNIE ZMIANA INFORMATYCZNA, jak to czasem prezentują dostawcy systemów ERP lub innych systemów informatycznych.

W Navigator na dostosowanie się do KSeF patrzymy z perspektywy nowej szansy biznesowej

Elektronizacja faktur sprzedaży to zmiana, której skutki muszą według nas, oprócz niewątpliwie ważnych zagadnień podatkowych i informatycznych, zaadresować również następujące wątki:

  1. Relacje umowne z klientami oraz dostawcami – w szczególności w sytuacji, gdy relacja ta dotyczy kluczowych klientów lub dostawców i oparta jest o zaawansowane narzędzia do wymiany danych transakcyjnych w procesach sprzedażowych lub zakupowych, np. EDI,

  2. Organizacja pracy i współpracy, zarówno wewnątrz firmy, jak i z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, w szczególności w kontekście modyfikacji istniejących procesów sprzedażowych, zakupowych i płatności za faktury,

  3. Kompetencje pracowników i innych osób zaangażowanych w fakturowanie sprzedaży oraz obieg faktur zakupowych – w kontekście nowych obowiązków i zadań, zasad obsługi narzędzi informatycznych, konsekwencji niezgodności z KSeF, itp.

  4. Wybór narzędzia informatycznego wspierającego dostosowanie do KSeF w oparciu o symetryczną relację pomiędzy dostawcą systemu a klientem, tj. w szczególności zaadresowanie różnych wariantów informatycznych dostosowania do KSeF, opartych przede wszystkim na wartości dodanej rozwiązania oraz jego niezawodność.

NASZE WSPARCIE W DOSTOSOWANIU DO KSEF

  • Świadczymy usługi w zakresie szybkiej weryfikacji stanu przygotowania do KSeF oraz formułowania planu działań niezbędnych do dostosowania się do KSeF, przy uwzględnieniu zarówno wątków podatkowych, informatycznych, jak i organizacyjnych i procesowych.

  • Świadczymy usługi w zakresie testowania zgodności rozwiązań informatycznych, zastosowanych na potrzeby KSeF do wymagań biznesowych (testy „end to end”).
Diagnoza gotowości do KSeF
wypełnij ankietę i odbierz raport
Zapraszamy także do kontaktu bezpośredniego w temacie KSeF, pod adresem: ksef@navigatorbc.pl

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.