Wycena

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Dokonujemy dogłębnej analizy danych finansowych, sprawdzamy otocznie rynkowe w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Główne kryterium przyświecające nam w procesie wyceny to rzetelność prowadzonych działań. Mamy świadomość, iż wiedza dotycząca wyceny stanowi jeden ze strategicznych elementów zarządzania firmą i jest podstawą do podejmowania kluczowych decyzji.

W jaki sposób dokonujemy wycen przedsiębiorstw?

Metodą dochodową (DCF)

Na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych.

Metody dochodowe bazują na regule wartości bieżącej, w której wartość aktywów jest wartością przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych, pochodzących z tych aktywów.Podstawą wyceny są przygotowane projekcje finansowe i oszacowany poziom ryzyka przedsiębiorstwa.

Metodą rynkowo-transakcyjną

Mnożniki rynkowe w oparciu o notowane spółki porównywalne/mnożniki transakcyjne w oparciu o zrealizowane transakcje.

Wycena metodą porównawczą polega na porównaniu wycenianego przedsiębiorstwa do spółek o podobnym profilu działalności, które są notowane na rynku publicznym, lub dla których znane są szczegóły transakcji sprzedaży.

Podstawą porównań są wskaźniki rynkowe takie jak P/E (cena/zysk netto), P/BV (cena do wartości księgowej), P/S (cena do sprzedaży) lub EV/EBITDA (wartość kapitałów własnych do zysku operacyjnego z amortyzacją).

Proces wyceny przedsiębiorstwa

Wybór celu wyceny

 • Określenie celu wyceny to podstawowa informacja, która określa dalsze etapy postępowania.
 • Od wybranego celu wyceny zależy dobór odpowiedniej metody.
 • Jeżeli celem wyceny jest likwidacja przedsiębiorstwa, to kategorią wartości będzie wartość likwidacyjna, jeżeli celem będzie sprzedaż udziałów akcjonariuszy to celem wyceny będzie uzyskanie informacji o wartości rynkowej danego podmiotu.

Pozyskanie danych

 • To jeden z kluczowych etapów wyceny.
 • Od poprawności danych będzie uzależniona ostateczna wycena przedsiębiorstwa.
 • W tym etapie niezbędne jest zebranie informacji od Klienta m.in. o modelu biznesowym, finansach czy otoczeniu rynkowym.

Analiza i wycena

 • To etap pracy wewnętrznej Navigator Capital. 

 • Analizujemy pozyskane dokumenty i dokonujemy pełnej oceny branży i otoczenia przedsiębiorstwa. 

 • Produktem tego etapu są dane do utworzenia pełnego raportu z kluczowymi informacjami składającymi się na ostateczną wycenę spółki.

Stworzenie raportu i przekazanie go Klientowi

 • Raport zawiera pełną analizę, ocenę ekonomiczno – finansową przedsiębiorstwa oraz wycenę opracowaną w poprzednim etapie.

 • Navigator Capital zapewnia dalsze wsparcie do momentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości Klienta, związanych z przygotowanym raportem

Etapy wyceny metodą DCF - najczęściej stosowaną w procesach wycen

 1. Analiza modelu biznesowego przedsiębiorstwa
 2. Analiza mikrootoczenia
 3. Analiza rynku
 4. Przygotowanie dedykowanego modelu finansowego wykorzystanego do obliczeń
 5. Analiza finansowa
 6. Analiza wskaźników makroekonomicznych oraz analiza finansowa wyników konkurencji
 7. Podsumowanie wyceny DCF

Ile trwa proces wyceny?

 • Proces wyceny przedsiębiorstwa trwa najczęściej od 3 do 4 tygodni. 
 • Zakończenie prac w tym terminie jest uzależnione od dostarczenia przez Spółkę koniecznych materiałów, a w szczególności historycznych danych finansowych oraz prognoz Spółki.

ZESPÓŁ

Karol
Szykowny CFA

Dyrektor Departamentu Fuzji i Przejęć w Navigator Capital Group
Członek Zarządu Navigator Capital Advisory Sp. z o.o.

Artur Wilk

Manager w  Departamcie Fuzji i Przejęć Navigator Capital Group

zaufali nam

Rynek M&A q2 2023

Lipiec 2023 

 • Rynek fuzji i przejęć jest obecnie niezmiernie dynamicznym obszarem, który odgrywa kluczową rolę w restrukturyzacji i rozwoju firm i kształtuje krajobraz biznesowy na całym świecie.
 • W naszym komentarzu eksperckim skupimy się na analizie najnowszych trendów oraz wyzwań, które przed nim stoją. Przyjrzymy się także wpływowi globalnych wydarzeń i zmian gospodarczych na aktywność fuzji i przejęć, aby lepiej zrozumieć, jakie możliwości i ryzyko stwarza ten fascynujący obszar biznesu.
 • Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.

Rynek M&A q1 2023

Kwiecień 2023 

 • Rynek fuzji i przejęć może ulegać zmianom w zależności od ogólnej sytuacji gospodarczej, globalnych trendów, polityki rządu, a także innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące fuzji i przejęć.
 • W ostatnich miesiącach zauważyliśmy dynamiczne ożywienie w ilości transakcji przede wszystkim w sektorze IT i medycznym.
 • Zapraszamy na rozmowę z Arturem Wilkiem – Managerem w Departamencie M&A Navigator Capital w której to odpowiemy na te pytania.
 

OBRAZ RYNKU ANALIZOWANY w raportach M&A INDEX POLAND

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q3 2023

Październik 2023 

 • We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 3 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w III kw. 2023 roku byliśmy świadkami 94 transakcji. To o 20 więcej niż w III kw. 2022 roku i 2 mniej niż w II kw. 2023 r. Największą transakcją było przejęcie Techland przez Tencent.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q2 2023

Lipiec 2023 

 • We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport, w którym opisujemy 2 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 96 transakcji fuzji i przejęć. To o 7 więcej niż w II kw. 2022 roku i o 1 więcej niż w I kw. 2023 r. Największa transakcja było przejęcie STS Holding przez Entain CEE.

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie Q1 2023

Kwiecień 2023 

 • We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport w którym opisujemy 1 kwartał 2023 roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w analizowanym okresie na polskim rynku zrealizowano 95 transakcji fuzji i przejęć. W ujęciu branżowym, dominowały sektory Media/IT/Telecom (16%), Przemysł (15%) oraz FCMG (12%).

Rynek M&A w Polsce – Podsumowanie 2022 r.

Styczeń 2023 

 • We współpracy z FORDATA Virtual Data Room przygotowaliśmy raport w którym opisujemy zakończonym roku na polskim rynku fuzji i przejęć. Wynika z niego, iż w 2022 roku, na polskim rynku przeprowadzono 341 transakcji fuzji i przejęć, o ok. 4% więcej niż przed rokiem i o ok. 48% więcej niż w 2020 roku (odpowiednio 328 i 229 transakcji).

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.