10 lutego 2017 r. bardzo ważnym dniem dla polskiego rynku kapitałowego – zapisuje się w historii jako dzień, w którym Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmierza do wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy MAD a regulacje zawarte w ustawie służyć będą również stosowaniu Rozporządzenia MAR.

Ustawa zmierza do zwiększenia ochrony interesów przy zapewnieniu integralności rynku, m.in. poprzez wzmocnienie uprawnień organów nadzoru niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w zakresie nadużyć na rynku oraz zaostrzenie kar za takie nadużycia.

Jeżeli ww. ustawa przejdzie przez Senat bez żadnych poprawek to oznaczać to będzie, że sankcje za naruszenia Rozporządzenia MAR zapisane w polskim ustawodawstwie będą bardzo wysokie, wręcz nieproporcjonalne do rodzimego rynku. Oczywiście mowa o potencjalnej wysokości kar, bo ich praktyczny wymiar będzie zależał od decyzji KNF. Warto jednak już teraz przywołać następujące kwoty: 2.072.800 zł, 4.145.600 zł oraz 10.364.000 zł – będą to maksymalne sankcje jakie będzie mógł nałożyć organ nadzoru na uczestników rynku kapitałowego m.in. odpowiednio za:
– nienależyte wykonanie obowiązku notyfikacyjnego lub dokonanie transakcji w okresie zamkniętym,
– naruszenia w zakresie prowadzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnych,
– naruszenia dotyczące informacji poufnych.

Załączniki:

Tekst ww. ustawy, który został przekazany do Senatu

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

 

Zapisz się na newsletter

* Pole obowiązkowe

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.